กรมฝนหลวงนำตำราฝนหลวงช่วยศรีลังกาแก้ภัยแล้ง
Posted on: November 10, 2017, by : admin

กรมฝนหลวงฯทูลเกล้าถวายรายงานร.10นำตำราฝนหลวงพระราชทานช่วยศรีลังกาแก้แล้งเติม พร้อมให้มองโกเลียดูงานทำฝนหลวง นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากที่ประเทศศรีลังกา ได้ขอความร่วมมือในการทำฝนหลวง เนื่องจากประสบปัญหาความแห้งแล้งมาอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งปริมาณน้ำในเขื่อนค่อนข้างน้อย โดยกรมฝนหลวงฯได้ทำหนังสือไปยังสำนักพระราชวัง ขอกราบบังคมทูลถวายรายงานให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ทรงรับทราบ ถึงการนำตำราฝนหลวงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด “ระหว่างนี้มีการเจรจาถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งฝ่ายไทยจะเดินทางไปดูสภาพอากาศของพื้นที่ของก่อนถึงความเป็นไปได้ในการทำฝนหลวง โดยกำหนดช่วงปลายเดือน พ.ย.นี้ หลังจากนั้นในปีหน้า จะเชิญคณะเจ้าหน้าที่ของศรีลังกา เดินทางมาดูงานการทำฝนหลวงในช่วงเปิดปฎิบัติการทำฝนหลวงของประเทศไทย  เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อม และกลับปฎิบัติการได้ในสภาพพื้นที่ของประเทศศรีลังกา ถึงจะนำไปจัดเตรียมเครื่องบินและเครื่องมือต่างๆได้ สำหรับความร่วมมือกับประเทศมองโกเลีย ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเช่นกันเพราะ ปริมาณฝนค่อนข้างน้อย พื้นที่เป็นทะเลทราย โดยทางการได้ขอความร่วมมือโครงการฝนหลวง ให้ไปช่วยทำให้มีฝนตกให้มากขึ้น จะทำอย่างไร ซึ่งในปีหน้าได้ติดต่อมาศึกษาดูงานประเทศไทย ช่วงกลางปีด้วย”นายสุรสีห์ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews